FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Klientach lub o potencjalnych Klientach FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych naszych Klientów.


Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane
i przetwarzane przez FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z możliwości kontaktu na podany
na stronach www adres mailowy.


Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski wyłącznie w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży i księgowanie ich przez biuro rachunkowe, będące odpowiedzialne za obsługę FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski.


Administratorem danych osobowych jest:

FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski

ul. Dobrzyńska 55

87-801 Włocławek

NIP 8761115465, REGON 81544398


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Klientów oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.


Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług FBH MAT Baseny Kąpielowe Maciej Ciesielski, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: mat.baseny@gmail.com


Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
UA-159029233-2